BLOG>

INFORMATIK BLOG YAZILARI

Endüstri 4.0 ve Ürün Yaşam Döngüsü

Endüstri 4.0 ve Ürün Yaşam Döngüsü

Dördüncü sanayi devrimi, benzeri görülmemiş teknolojilerin geliştirilmesi ve yayılmasıyla gerçekleşiyor. Bu tür teknolojiler, dijital ve fiziksel dünyayı birleştirirken endüstriyel şirketlerin değer zincirini değiştiriyor veya altüst ediyor. Endüstri 4.0 olarak adlandırılan bu yeni paradigma, özerk robotlar, güvenli bulutlar, 3B yazdırma, arttırılmış gerçeklik, büyük veri analitikleri, Nesnelerin interneti gibi ileri teknolojilerin geliştirilmesi ve endüstrileştirilme sinden güç almaktadır.

Bu dijital dönüşümde, yazılım, sensörler, makineler, ürünler, iş kalemleri, üretim donanımı, hizmet ağları ve IT sistemleri, bağımsız şirketin duvarlarını aşan bir değer zincirini tanımlamak üzere bağlanmaktadırlar. Bağlı sistemler interneti ve iletişim protokollerini kullanarak etkileşim içinde olabilirler, verileri analiz edebilirler, arızaları tahmin edebilirler, kendilerini yapılandırabilirler ve değişikliklere uyum sağlayabilirler. Endüstri 4.0 teknolojileri, daha kaliteli ürünlerin üretilmesi ve maliyetler kontrol altında tutulurken piyasa taleplerine daha uygun üretim yapılması için daha hızlı, daha ensek ve verimli süreçlere imkân vererek verilerin toplanmasını ve analiz edilmesini mümkün kılacaktır. Bu da verimliliği artıracak ve endüstriyel gelişimi güçlendirecektir. işgücü profile de değişecek ve nihayetinde şirketlerin rekabet peyzajını etkileyecektir.

Otomotiv piyasası böyle bir devrim yaşamaktadır ve piyasaya yeni girenlerin ürün geliştirme ve iş modeli tanımlama lehine Endüstri 4.0 teknolojilerini erkenden ve yaygın şekilde uygulayarak hızla pazar payı elde ettiklerini gördük.

Müşteriler daha iyi teknolojilere, daha fazla bağlanabilirliğe, daha çok yapılandırılabilirliğe ve demode olmamak için gelişme kabiliyetine sahip araçlar talep etmektedirler. Tüketim eğiliminde de değişim görülmektedir. Bu piyasa değişiklikleri, ürün gelişimini ve iş modellerini etkilemektedir. Şirketler için bu değişiklikleri kabul etmeleri, planlamaları ve bu değişikliklere kucak açmaları çok önemlidir. Bunu yerine getiremeyen şirketler, rakipleri veya bu yeni çağda yeni gelenler tarafından devralınma riskiyle karşı karşıyadırlar.

Endüstri 4.0 devrimi, farklı ürün geliştirme disiplinleri (Yazılım, Mekanik, Elektronik, iletişim, veri analitiği) ve yukarı ve aşağı yönlü değer zinciri arasında sıkı işbirliğiyle ve entegrasyonla ürün geliştirmeye yönelik yaklaşımın değiştirilmesini gerektirmektedir. Dijital dönüşüm şirketleri, fikri mülkiyet ve iş birliği süreçlerinin daha iyi organizasyonunu üstlenmektedir. Nitekim OEM’ler ve tedarikçiler artan disiplin iş birliğinin yarattığı karmaşa, veri toplama ve analizi ile zorluk yaşarken bir yandan da çevrim sürelerini azaltmaya çalışmaktadırlar.

Bu sebeplerle PLM (Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi) çözümlerinin değişen zamanlarda güçlü bir rolü vardır ve PLM Ürün Geliştirme ve yenilik (innovasyon) girişimlerinin belkemiği haline gelmektedir. PLM çözümleri kritik çok disiplinli dijital ürün verilerini saklarken süreç organizasyonuna, güvenli veri erişimine ve iş birliğine olanak vermektedir. Şirketler doğru temeller olmadan pazarlama süresini azaltma yönündeki pazar kısıtlaması ve pazar paylarını müşteri taleplerini karşılayan ürünlerle artırma arasındaki den geyi korumada zorluk yaşayacaklardır.

Informatik Innovation bünyesindeki ekibimiz, Türkiye’deki müşterilerimizle ilişkilerimiz sonucunda  PTC’nin Windchill PLM (Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi) çözümüyle ilgili kapsamlı uzmanlık geliştirmiştir.

İnformatik Innovation Blogu'na geri dönebilirsiniz.

Ettore Yanick LEO

Genel Müdür | informatik innovation Experts

SİZE ULAŞMAMIZI İSTER MİSİNİZ?

Çözümlerimiz ile size nasıl fayda sağlayabileceğimizi biz anlatalım.